stichtingbergingstirlingw7630.nl- Een gevarieerd beeld van de Nederlandse samenleving

De Nederlandse samenleving

De invloed van het internet op onze samenleving

Het internet is niet meer weg te denken uit ons bestaan. Het brengt een groot aantal voordelen met zich mee zoals een snelle informatievoorziening. De wereld is door het internet ‘kleiner’ geworden omdat het nu gemakkelijk is om op afstand contacten te onderhouden. De invloed van het internet op de samenleving is enorm groot: het beïnvloedt onze sociale contacten, het werk en onze vrijetijdsbesteding.

Sociale contacten

Wanneer gekeken wordt naar de hoeveelheid sociale contacten die mensen hebben sinds het bestaan van het internet dan is dat aantal zeker gegroeid. Er zijn talloze websites die de mogelijkheid bieden om mensen te ontmoeten. Mensen die op zoek zijn naar een liefdesrelatie maken hiervan maar al te graag gebruik. Maar ook voor het leggen van vriendschappelijke contacten zijn er talrijke digitale mogelijkheden beschikbaar. Hierdoor hebben de meeste mensen een grote vrienden/kennissenkring kunnen opbouwen. Tegelijkertijd zien we regelmatig mensen samen aan een tafeltje zitten terwijl ze volledig gericht zijn op hun eigen telefoonscherm. De kwaliteit van het sociale contact van mensen die daadwerkelijk bij elkaar zijn, lijkt helaas vaak onder het bestaan van het internet te lijden.

Werksituaties

Aanvankelijk werd het internet vooral gebruikt voor werkaangelegenheden. Onderlinge afspraken en overdrachten van rapportages gaan immers beduidend sneller wanneer deze werkzaamheden digitaal kunnen worden verricht. Daarnaast kan er tegenwoordig veel meer thuis gewerkt worden, omdat de computers verbonden kunnen worden met de benodigde systemen. Zelfs voor een vergadering is het niet meer noodzakelijk om op het kantoor te komen. Een bijeenkomst vindt tegenwoordig vaak plaats via gezamenlijk beeldbellen met speciaal daarvoor uitgevonden programma’s. Het voordeel is tijdwinst doordat men zich minder vaak hoeft te verplaatsen. Het nadeel is dat er wel erg veel van de werkzame uren achter een beeldscherm worden doorgebracht.

Vrijetijdsbesteding

Doordat alles op het internet gemakkelijk op te zoeken is, hebben ‘nieuwe’ vormen van vrijetijdsbesteding zich kunnen ontwikkelen. Mooie foto’s en video’s kunnen mensen dermate inspireren om bepaalde activiteiten te gaan ondernemen of een sport te gaan beoefenen. Hierdoor doen sommige mensen dingen in hun leven waar ze zonder het internet wellicht nooit van gehoord zouden hebben, of gaan ze op vakantie naar een voor hen onbekend land.

Daartegenover staat dat een groot aantal mensen en met name veel jongeren urenlang surfend en gamend achter de computer doorbrengen. Het aantal kinderen dat in de buitenlucht speelt is aanzienlijk kleiner dan zo’n dertig jaar geleden. Aangezien het inademen van frisse lucht voor iedereen gezond is, kan men zich terecht afvragen of het internet geen aanslag op de algehele gezondheid is.

Dit vind je misschien ook leuk