stichtingbergingstirlingw7630.nl- Een gevarieerd beeld van de Nederlandse samenleving

De Nederlandse samenleving

De multiculturele samenleving

Nederland heeft een multiculturele samenleving en dat is duidelijk terug te zien in het straatbeeld. Er zijn veel verschillende nationaliteiten in Nederland. Deze situatie is op diverse manieren ontstaan. Het algemene beeld dat men heeft van ons land, heeft daaraan zeker bijgedragen. De vele vrijheden die we hier genieten, maakt ons land immers aantrekkelijk om in te wonen.

Nederlanders staan wereldwijd bekend als tolerant. Toch vindt een groot deel van de bevolking dat buitenlanders zich zullen moeten aanpassen. Ook al is er bijvoorbeeld vrijheid van geloofsovertuiging, niet iedereen vindt het leuk dat er moskeeën gebouwd worden en dat moslimvrouwen hoofddoeken dragen. De sociale acceptatie verschilt echter per regio. In kleinere dorpen komt het nog vaak voor dat mensen die afkomstig zijn uit een ander land vermeden worden. Mensen zeggen vaak dat ze niets tegen buitenlanders hebben, maar in de praktijk gebeurt het nogal eens dat ze deze migranten liever niet als buren willen hebben. In grotere steden daarentegen wonen al veel langer mensen van verschillende nationaliteiten, waardoor de multiculturele sfeer daar heel gewoon is.

In een dichtbevolkt land als Nederland zijn de meningen verdeeld. Dit geldt sowieso voor het migratiebeleid in Nederland. Sommige mensen zien de komst van vluchtelingen als een bedreiging van de Nederlandse cultuur terwijl anderen voorstander zijn van massale toelating van mensen die in hun thuisland bedreigd worden. Deze discussie wordt al jaren gevoerd en de regelgeving omtrent het beleid wordt voortdurend aangepast. Het hebben van een multiculturele samenleving brengt ook voordelen met zich mee. Het geven van taallessen en het begeleiden van vluchtelingen creëren immers talloze banen in de sociale sector. Daarnaast zijn er buitenlandse bedrijven en hoogopgeleide migranten die een positief effect hebben op de Nederlandse economie.

Dit vind je misschien ook leuk