stichtingbergingstirlingw7630.nl- Een gevarieerd beeld van de Nederlandse samenleving

De Nederlandse samenleving

Welvaart en werkloosheid

Het gaat erg goed met de Nederlandse economie, maar dit betekent niet dat er altijd voor iedereen werk is. In onze maatschappij is het echter mogelijk om gebruik te maken van het sociale vangnet indien men zonder werk komt te zitten.

Dit vangnet bestaat uit een uitkering zodat iemand die werkloos is geen honger hoeft te lijden en niet dakloos wordt. Om het landelijke werkloosheidscijfer zo laag mogelijk te houden, worden er allerlei hulpmiddelen aangeboden om iemand aan een baan te helpen. Een uitkering kent een sollicitatieplicht. Indien dat nodig is krijgt men hierbij ondersteuning: dat kan een sollicitatiecursus zijn, of een bijscholing of zelfs een omscholing.

Het werkloosheidspercentage fluctueert voortdurend en is afhankelijk van andere gebeurtenissen in de samenleving. Door de overheidsmaatregelen met betrekking tot ‘corona’ kwam het gros van de medewerkers in de horecabranche zonder werk te zitten. Zodra de restaurants en bars weer open mochten, was direct een grote afname van de werkloosheid te zien.

Over het geheel genomen is er in Nederland al jaren een stijgende lijn te zien wat betreft het aantal werkende mensen. Hoe welvarender een maatschappij, hoe minder mensen zonder werk zitten. Voor de mensen die niet kunnen werken zijn er voldoende sociale voorzieningen en dit resulteert weer in een groot aantal banen in de dienstverlenende sector.

Dit vind je misschien ook leuk