stichtingbergingstirlingw7630.nl- Een gevarieerd beeld van de Nederlandse samenleving

De Nederlandse samenleving

De rol van de overheid in onze samenleving

Nederland is een democratisch land. Dat houdt in dat we onze regering kunnen kiezen. Met andere woorden, Nederlanders kunnen indirect meebeslissen over belangrijke zaken. De regering is dus als het ware een afspiegeling van de bevolking. Aangezien er veel verschillende meningen zijn, moeten er veel compromissen gesloten worden. Hierdoor hebben veel inwoners het gevoel dat ze niet werkelijk iets te vertellen hebben. Toch staat Nederland in de top 10 van de meest democratische landen. De vrijheid en de zeggenschap die Nederlanders hebben wordt door velen als vanzelfsprekend beschouwd terwijl dit eigenlijk een groot voorrecht is. Wereldwijd gezien zijn er nog veel landen waar inwoners nauwelijks rechten hebben en niet vrij zijn om hun mening publiekelijk uit te spreken.

De verzorgingsstaat

Nederland is een verzorgingsstaat, hetgeen inhoudt dat de regering zorgdraagt voor de basale levensbehoeften van elke rechtmatige inwoner. Hierbij gaat het onder andere om het recht op een basisinkomen, het recht op huisvesting en het recht op scholing. De sociale voorzieningen zorgen ervoor dat niemand honger hoeft te lijden. Iedereen die de weg weet te vinden naar de juiste instanties kan hiervan gebruikmaken.

Toch voelt het soms alsof de voorzieningen niet afdoende zijn of dat de voorwaarden voor het recht erop te ingewikkeld zijn. Veel Nederlanders gaan ervan uit dat het de regering is die in hun behoeften dient te voorzien. Het is echter niet zo dat de overheid een toverpot met geld tot haar beschikking heeft. Het geld voor alle voorzieningen komt uit de portemonnee van de burgers door middel van belastingen. In feite betekent een verzorgingsstaat dat we met z’n allen voor elkaar zorgen. Omdat iedereen toch het meest zijn eigen leed voelt, roept de een dat er teveel belasting betaald moet worden en de ander dat er te weinig wordt uitgekeerd. Kortom, het is onmogelijk om iedereen tevreden te houden in een democratie.

Vrijheid

Een belangrijke kernwaarde in Nederland is vrijheid. Deze vrijheid behelst onder meer de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing en de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid staat hoog in het vaandel bij Nederlanders. Als protest tegen bepaalde regels wordt er regelmatig gedemonstreerd door mensen die het niet eens zijn met de overheid of met bepaalde omstandigheden, zoals situaties waarin sprake is van discriminatie. In artikel 9 van de grondwet is het recht op demonstreren vastgelegd. Het maakt daarbij niet uit waartegen gedemonstreerd wordt. Een demonstratie mag echter wel door een burgemeester verboden worden wanneer er sprake is van gezondheidsrisico’s, ernstige overlast of andere wanordelijkheden. Het afgelopen jaar is vanwege ‘corona’ nogal eens gebruikgemaakt van dit verbod. Het is in Nederland ook mogelijk om een rechtszaak aan te spannen tegen overheidsmaatregelen.

In principe geldt voor een regering hetzelfde als voor een management team van een bedrijf: iemand zal de leiding moeten nemen en de beslissingen die genomen worden komen nooit volledig overeen met de wensen van alle betrokkenen. Het is in een democratie voortdurend zoeken naar de gulden middenweg.

Dit vind je misschien ook leuk