stichtingbergingstirlingw7630.nl- Een gevarieerd beeld van de Nederlandse samenleving

Samenleving en werk

De mantelzorg

De ouderenzorg in Nederland is behoorlijk aan verandering onderhevig. In de eerste helft van de vorige eeuw waren de gezinnen groot en bleven bejaarde ouders vrijwel altijd bij een van hun kinderen inwonen. Dit was de normale situatie en daar werden verder weinig woorden aan besteed.

Toen de gezinnen kleiner werden en zowel mannen als vrouwen buitenshuis gingen werken, werd de druk op de bejaardenhuizen groter. Door de verzorgingsstaat werd toen ingespeeld op de behoefte aan gereguleerde zorg voor ouderen en werden er meerdere verzorgingshuizen gebouwd.

De laatste jaren wordt er behoorlijk bezuinigd op de gezondheidszorg. Dit heeft tot gevolg dat ouderen worden geacht langer thuis te blijven wonen. Voor hun basisverzorging kan professionele thuiszorg worden ingeschakeld maar dat is uiteraard niet genoeg. Er moeten immers ook boodschappen en andere huishoudelijke klusjes gedaan worden.

Omdat nog steeds veel mensen buitenshuis werken, is het niet meer zo vanzelfsprekend dat ze daarnaast ook nog voor hun ouder(s) zorgen. De verzorging van een familielid of bekende heet mantelzorg. Veel mensen hebben een hectisch bestaan en de zorg voor de ouderen is voor veel familieleden een belastende opgave naast hun eigen huishouden en werk. Gelukkig is er een groep vrijwilligers die graag hulp biedt. Bovendien zijn er tegenwoordig instanties die de mantelzorgers begeleiden bij de zorg voor hulpbehoevende familieleden.

Dit vind je misschien ook leuk